Studenți reprezentanți

Lucruri pe care trebuie sã le ştii despre reprezentare

 • Fiecare grupă de studenţi trebuie să aibă un reprezentant al grupei care se va alege dintre studenţii acelei grupe, prin vot direct, deschis şi public. Orice student are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant ca şef de grupă.

  Fiecare serie de studenţi trebuie să aibă un reprezentant al seriei din rândul studenţilor seriei respective. Orice student din seria în care se realizează alegerile are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant ca şef de serie.

  Este declarat câştigător candidatul care obţine cel puţin 50%+1 din numărul voturilor legal exprimate. Şeful de serie ales comunică secretariatului facultăţii alegerea sa.

 • Şefii de grupă şi de serie au următoarele drepturi:

  • de a fi informaţi cu privire la toate deciziile care afectează grupa/seria/anul pe care îl reprezintă
  • de a programa examenele studenţilor pe care îi reprezintă, după consultarea prealabilă a acestora şi a profesorilor examinatori.

  Totodată, şefii de grupă şi de serie au următoarele obligaţii:

  • de a informa studenţii pe care îi reprezintă cu privire la adoptarea de decizii care îi afectează, inclusiv decizii la nivelul Catedrelor, Consiliilor Facultăţii şi ale Senatului Universitar
  • de a se consulta cu studenţii consilieri şi senatori în privinţa activităţii de reprezentare.
 • Studenţii reprezentanţi din Consiliul Facultăţii (Studenţii Consilieri) sunt reprezentanţii studenţilor în Consiliului Facultăţii de Farmacie. Orice student al Facultăţii de Farmacie, la ciclul de licenţă, are dreptul de a candida pentru statutul de Student Consilier, indiferent dacă cumulează sau nu statutul de şef de serie.

 • Studenţii Senatori sunt reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii şi se aleg pe o perioadă de un an dintre studenţii facultãţii.

   Îndatoririle reprezentanţilor studenţilor din Consiliul Facultăţii sunt următoarele:

  • de a participa la şedinţele Consiliului Facultăţii
  • de a acţiona pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi
  • de a comunica cu studenţii reprezentaţi legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind, menţinând o strânsă legătură cu şefii de serie
  • de a informa studenţii în legătură cu deciziile Consiliului Facultăţii

  Îndatoririle reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universităţii sunt următoarele:

  • de a participa la şedinţele Senatului
  • de a informa studenţii în legătură cu deciziile Senatului
  • de a acţiona pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind

Toate alegerile pentru studenţii reprezentanţi (indiferent de tipul lor) sunt considerate valide doar dacă la procesul de votare sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din totalitatea membrilor cu drept de vot.

Preşedintele OSF este membru cu drepturi depline în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii şi este ales, în baza Regulamentului de alegere a membrilor Biroului de Conducere a OSF, de către toţi studenţii Facultăţii de Farmacie.

Studenţii Facultăţii de Farmacie au ca şi număr de reprezentanţi 2 Studenţi Senatori şi 5 Studenţi Consilieri, dintre care doi reprezentanţi de la linia română, un reprezentant de la linia franceză şi un reprezentant de la specializarea Nutriţie şi Dietetică.

Studenții reprezentanți ai Facultății de Farmacie din Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca sunt:

 • STUDENT SENATOR

  1. Before
  2. After

  Iulian Brătulescu

  — Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, anul IV
 • STUDENT CONSILIER

  1. Before
  2. After

  Anda Crișan

  — Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, anul V
 • STUDENT CONSILIER

  1. Before
  2. After

  Cristian Iordache

  — Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, anul IV
 • STUDENT CONSILIER

  1. Before
  2. After

  Cadmiel Moldovan

  — Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, anul III
 • STUDENT CONSILIER

  1. Before
  2. After

  Petra Lia Sîrbu

  — Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, anul II