Statutul studentului

 • Art. 17

Studenții au următoarele obligații:

 1. De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
 2. De a respecta carta, regulamentele și deciziile universității;
 3. De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior în calitate de reprezentanți aleși ai studenților;
 4. De a respecta standardele de calitate impuse de către universități;
 5. De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;
 6. De a respecta prevederile codului etic al universităţii;
 7. De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;
 8. De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia;
 9. De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;
 10. De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;
 11. De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite;
 12. De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;
 13. De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ superior;
 14. De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituția de învățământ superior;
 15. De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;
 16. Să își îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituția la care studiază, în condițiile stabilite în contractul de studiu.
 • Art. 18

Federațiile naționale ale organizațiilor studențești elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitățile din sistemul național de învățământ.