Statutul studentului

  • Art. 6
  1. Studenții sunt parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri ai comunității universitare beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • Art. 7

Statul garantează pentru toți studenții din sistemul național de învățământ, un învăţământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor.

  • Art. 8

Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenți, a serviciilor gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională, a serviciilor de tutorat precum și urmărirea traseelor educaționale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate, constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calității universității.

  • Art. 9

Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup, sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

  • Art. 10

Drepturile studenților cu dizabilități fizice în desfășurarea activităților academice și a celor sociale și culturale sunt cele prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.