Aptitudini Clinice

Prin concursul „Aptitudini clinice” se dorește punerea in evidență a cunoștiințelor studenților din anii terminali de studiu având o tradiție in rândul studenților farmaciști.
Din punct de vedere profesional, comunicarea dintre cadrele medicale este de dorit sa fie una eficientă și de bună calitate pentru a obține rezultate excelente în exercitarea profesiei și implicit în vindecarea afecțiunilor pacienților. Lucrând in echipa, cunoștințele sunt reunite și rezultatele terapiei sunt mult îmbunătățite.

 • Fiecare echipă, formată din studenţi farmacişti, medicinişti şi de la specializarea Nutriţie şi Dietetică, va avea un pacient fictiv, căruia să i se facă anamneza (în maxim 20 de minute) și apoi în 2 ore să rezolve cazul: diagnostic și tratament. Această competiție urmărește atât comunicarea in echipă cât și valorificarea cunoștințelor fiecărui student.

   

   • Cazul clinic este unic pentru toate echipele pentru o evaluare corectă și obiectivă a concurenților.
   • Pentru rezolvarea cazului se pun la dispoziție analizele “pacientului”, literatura de specialitate și internet.
   • Evaluarea va fi făcută de către un juriu alcătuit din cadre didactice, pe baza corectitudinii rezolvării cazului și a tratamentului ales
   • Echipa care obține punctajul cel mai mare câștigă

Comunicarea cu pacientul

În cadrul acestui concurs studenții au ocazia de a „juca” rolul unui farmacist, fiind puși in situații reale cu care se pot confrunta în timpul profesiei. Pacienții vor fi cei care le vor ridica probleme și îi vor pune la încercare. Ne propunem ca proiectul să vină în ajutorul studenților și în același timp să le provoace cunoștințele și aptitudinile.

 

 • Concursul se adresează studenților farmaciști din toți anii de studiu. Aceștia vor avea câte un pacient „problematic”, care se va prezenta cu o rețetă de medicamente și diverse nelămuriri sau informații eronate despre tratamentul ce îl va urma. Astfel, studenții vor „juca” rolul farmacistului, oferind consiliere pacientului și explicații aferente, asigurându-se ca pacientul va fi corect informat înaintea eliberării medicamentelor prescrise. Această competiție urmărește comunicarea cu pacientul, valorificarea cunoștințelor fiecărui studentcorectitudinea, dar şi răbdarea cu care va rezolva situația.

   

  • Conversația pacient-farmacist va avea loc într-o cameră separată
  • Conversația pacient-farmacist va fi proiectată audio și video într-o altă sală unde se va afla juriul evaluator
  • Juriul este format din cadre didactice care evaluează întreaga conversație pacient-farmacist pe baza unui barem de punctaj
  • Farmacistul ce va aduna cel mai mare punctaj câștigă