Program de mobilităţi de studiu, bazat pe acorduri inter-instituţionale între UMF și universități partenere a cărui scop este să permită studenţilor să profite de avantajele pe care le oferă experienţa de a studia în universităţi din alte ţări din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural. Totodată, se doreşte promovarea cooperării între instituţii şi îmbogățirea mediul educaţional al instituţiilor gazdă, precum şi contribuirea la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională de viitori profesionişti. La acest program poate participa orice student, prin parcurgerea procesului de selecţie, pe bază de dosar şi interviu, spre a avea ocazia de a studia între 3-12 luni sau pentru a-şi realiza stagiul de practică/de cercetare într-o altă ţară. De acest program de schimburi, la nivel de universitate, se ocupă Departamentul de Relaţii Internaţionale, iar la nivel de facultate, prodecanul responsabil de activitatea administrativă, baza materială. Pentru mai multe detalii, vicepreședintele externe al organizației vă stă mereu la dispoziţie: vp.externe.osfcluj@gmail.com.