PROIECTE

InterPractis

Inter Practis este un program de mobilitate studenţească ce se desfăşoară sub egida Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din Romania (FASFR), în cadrul Departamentului Educațional, prin care orice student poate aplica şi să își desfășoare practica în alt centru universitar din ţară. Studenţii participanţi (în urma selecţiei) au obligaţia de a participa la programul de practică si la un numar de activități sociale precizat în regulament.

ZUMF

Zilele UMF este un proiectîndrăgit de studenții universității deoarece împreună cu voluntarii de la OSM și OSS, voluntarii noștri organizează concursuri ce adună într-o singură echipă studenți farmaciști, mediciniști și de la facultatea de stomatologie.

Concursuri în cadrul ZUMF:

  • Aptitudini Clinice

Prin concursul „Aptitudini clinice” se dorește punerea in evidență a cunoștiințelor studenților din anii terminali de studiu fiind deja o tradiție în randul studenților de la UMF Cluj-Napoca. Din punct de vedere profesional, comunicarea dintre cadrele medicale este de dorit sa fie una eficientă și de bună calitate pentru a obține rezultate excelente în exercitarea profesiei și implicit în vindecarea afecțiunilor pacienților. Lucrând in echipa, cunoștințele sunt reunite și rezultatele terapiei sunt mult îmbunătățite. Fiecare echipă, formată din studenţi farmacişti, medicinişti şi de la specializarea Nutriţie şi Dietetică, va avea un pacient fictiv, căruia să i se facă anamneza (în maxim 20 de minute) și apoi în 2 ore să rezolve cazul: diagnostic, tratament, și o dietă potrivită. Această competiție urmărește atât comunicarea în echipă cât și valorificarea cunoștințelor fiecărui student.

Cazul clinic este unic pentru toate echipele pentru o evaluare corectă și obiectivă a concurenților. Pentru rezolvarea cazului se pun la dispoziție analizele “pacientului”, literatura de specialitate și internet.

Evaluarea va fi făcută de către un juriu alcătuit din cadre didactice, pe baza corectitudinii rezolvării cazului și a tratamentului alesEchipa care obține punctajul cel mai mare câștigă

  • Comunicarea cu pacientul

În cadrul acestui concurs studenții au ocazia de a „juca” rolul unui farmacist, fiind puși in situații reale cu care se pot confrunta în timpul profesiei. Pacienții vor fi cei care le vor ridica probleme și îi vor pune la încercare. Ne propunem ca proiectul să vină în ajutorul studenților și în același timp să le puna la încercare cunoștințele și răbdarea. Concursul se adresează studenților farmaciști din toți anii de studiu. Aceștia vor avea câte un pacient „problematic”, care se va prezenta cu o rețetă de medicamente și diverse nelămuriri sau informații eronate despre tratamentul pe care îl va urma. Astfel, studenții trebuie să ofere consiliere pacientului și explicațiile aferente, asigurându-se că pacientul va fi corect informat înaintea eliberării medicamentelor prescrise. Această competiție urmărește comunicarea cu pacientul, valorificarea cunoștințelor fiecărui student, corectitudinea, dar şi răbdarea cu care va rezolva situația.

Conversația pacient-farmacist va avea loc într-o camera separată și va fi proiectată audio și video într-o altă sală unde se va afla juriul evaluator. Juriul este format din cadre didactice și farmaciști care evaluează întreaga conversație pacient-farmacist pe baza unui barem de punctaj Farmacistul ce va aduna cel mai mare punctaj câștigă.

  • Concursul de preparare

Introdus recent în cadrul „Zilelor Umf”, concursul de preparare a medicamentelor se adresează studenților din ani terminali și are ca rol trezirea interesului studenților pentru această latură a profesiei de farmacist. Studenții primesc o rețetă pe care trebuie să o adapteze cerințelor, iar mai apoi sa gasească o formă farmaceutică potrivită, și să prepare medicamentul. După ce timpul de preparare s-a scurs, studenții vor prezenta subiectul primit unui juriu de profesori, cu care vor purta o discuție liberălegată de alegerile făcute in timpul preparării. Echipa cu cel mai mare punctaj câștigă.

  • Dieteticianul iscusit

Dedicat studenților de la specializarea Nutriție și Dietetică, acest concurs provoacă studenții din ani terminali să creeze un plan alimentar pentru pacienți cu diferițe afecțiuni. Juriul este format din nutriționiști care îi vor provoca pe concurenți să explice modul în care au rezolvat cazul. Pacienții si concurenții cu cel mai mare punctaj câștigă.

 

Informare în licee

Elevii de liceu sunt predispuși la captarea noilor informații și în același timp își formează idei despre majoritatea profesiilor, dar mai ales în legatură cu cea pe care doresc să o urmeze. În acest sens, Informarea în licee despre profesia de farmacist și nutriționisteste campania prin care prezentăm elevilor din Cluj și din orașele apropiate ,cu ajutorul voluntarilor, o imagine cât mai clară cu și despre ceea ce înseamnă profesia aceasta pentru noi.

Campania face parte din grila de proiecte FASFR, ceea ce face ca voluntarii facultăților de farmacie din țară să se mobilizează în luna noiembrie și să reușească a prezenta în licee un tablou cât mai realist având ca și subiect parcursul anilor de studiu la facultatea de Farmacie, dar și ce presupun anii ce preced programul de licență.

 

Oportunitățile studentului farmacist

Tab content goes here…